Här har vi samlat länkar till de universitet och högskolor som Universitets- och högskolerådet samarbetar med. Det finns också ett fåtal högskolor som sköter sin antagning själva.

De högskolor som Universitets- och högskolerådet inte sköter antagningen till, finns också med i Utbildningar här på Antagning.se. Om du sökt fram någon av dem, framgår det av informationen vart du ska vända dig.   

Studera.nu har hela listan

Vill du få en fullständig sammanställning av de utbildningsanordnare som finns på högre nivå i Sverige, går du till studera.nu.

Universitets- och högskolerådet sköter antagningen till grundnivå för:

Blekinge Tekniska Högskola   
Chalmers Tekniska Högskola   
Ersta Sköndal Bräcke högskola
   
Försvarshögskolan   
Gymnastik- och idrottshögskolan   

Göteborgs universitet   
Handelshögskolan i Stockholm   
Högskolan i Borås   
Högskolan Dalarna   


Högskolan i Gävle   
Högskolan i Halmstad   
Högskolan i Jönköping   
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde   

Högskolan Väst
Johannelunds teologiska högskola   
Jönköping University
Karlstads universitet   
Karolinska Institutet   
Konstfack   
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm   

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm   
Linköpings universitet     
Linnéuniversitetet   
Luleå tekniska universitet   

Lunds universitet     
  
Malmö universitet   
Mittuniversitetet   

Mälardalens högskola   
Röda Korsets Högskola   
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)   
Sophiahemmet Högskola  

Stockholms universitet   
Södertörns högskola 
Teologiska högskolan  
Umeå universitet   
Uppsala universitet   
Örebro universitet