För att få börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng. För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har klarat av en utbildning på grundnivå. 

Det finns inget generellt krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå. Glöm inte att kolla upp vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för de kurser eller program du är intresserad av.

Du kan läsa mer om de olika utbildningsnivåerna på studera.nu eller klicka på de olika rubrikerna i vänsterspalten här.

Utländsk högskoleutbildning

Du som har läst din högskoleutbildning i utlandet, tänk på att det finns särskilda krav på hur du ska skicka in dina dokument.  

Läs mer på den engelskspråkiga sajten Universityadmissions under Instructions for Master's applicants. Där kan du också se vad som gäller för just ditt utbildningsland.

Viktigt att du tar reda på när du ska anmäla dig

Ibland kan anmälningstiden för utbildningar på avancerad nivå skilja sig från den på grundnivån. De flesta masterutbildningar som ges på svenska har 15 april som sista anmälningsdag inför en hösttermin, men i vissa fall måste du anmäla dig till en utbildning redan 15 januari. Det här gäller framför allt för de internationella masterutbildningarna, men även vissa svenska utbildningar på avancerad nivå.  

För aktuella tidplaner och mer information om antagning till avancerad nivå, gå till lärosätets egen webbplats.

Senast uppdaterad: 15 april 2019