Om du saknar särskild behörighet till den utbildning du vill läsa på högskolan eller universitetet kan du läsa ett basår. 

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Du läser ett basår för att få behörighet, betygen du får påverkar inte ditt meritvärde.

Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik. När du är klar med ditt år har du vanligtvis en garantiplats på den aktuella högskoleutbildningen som du vill gå. Förmodligen har din studieteknik också förbättrats och klivet mellan gymnasie- och högskolestudier kan upplevas som mindre.

För att få läsa ett basår krävs ofta att du är grundläggande behörig till den utbildning du vill påbörja efter basåret.

Hitta en basårsutbildning

Om du behöver komplettera din grundläggande behörighet med särskild behörighet för att kunna bli antagen till en utbildning, kan du hitta basårsutbildningar här på Antagning.se. Klicka i att du vill se ”förutbildning” under "Nivå" i fältet för fler sökalternativ på startsidan.

Sök förutbildningar

Basår på komvux och folkhögskola

Det är mindre vanligt att läsa ett basår på komvux eller folkhögskola, men det går också. Skillnaden från att läsa på högskola eller universitet är att du inte får någon garantiplats. Om du läser ditt basår på komvux så kommer betygen att påverka ditt meritvärde.  

Ladda upp ditt intyg så snart som möjligt

Vi måste behandla basårsmeriterna manuellt, det vill säga att en handläggare måste titta på studieintyget för basårsmeriterna. Därför ska du ladda upp intyget så snart som möjligt efter att du har gjort din ansökan. Det måste komma in till oss senast sista kompletteringsdag. Kan du inte ladda upp ska du skicka intyget till:


Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Senast uppdaterad: 26 juni 2020