Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som inte är svensk medborgare hittar den information du behöver under rubrikerna i vänsterspalten.

Svenska medborgare behöver inte betala

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. I och med att du har ett svenskt personnummer kommer vi att hämta uppgifter om medborgarskap från Skatteverket och uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket i samband med att du gör en anmälan. 

Bor du inte längre i Sverige behöver du inte betala avgifter, men däremot kommer du att behöva bekräfta ditt medborgarskap för att vara avgiftsbefriad då vi inte kommer att kunna hitta dina uppgifter hos Skatteverket. Läs mer på länken:

Svenska medborgare

Uppgifter om medborgarskap kommer inte att lagras i våra system.

Om du vill läsa förordningstexten om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor i sin helhet, klickar du på SFS 2010:543 i högerspalten.

Läs mer på engelska

Mer information om anmälnings- och studieavgifter finns under Fees and scholarships på Universityadmissions.se.

Senast uppdaterad: 15 april 2019