Antagning.se är webbplatsen där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.

På webbplatsen får du stöd hela vägen från att söka fram utbildningar till att göra en anmälan.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Antagning.se. Läs mer om UHR på UHR.se.

Bilder på Antagning.se

På Antagning.se finns det både illustrationer och fotografier.
Fotografer är Erik Lundback och Eva Dalin.

PDF-filer

På Antagning.se får du bland annat ditt antagningsbesked i PDF-format och för att öppna det behöver du ett program som kan läsa PDF-filer. Många webbläsare hanterar det automatiskt i dag men annars kan du behöva ladda ner ett program som till exempel Adobe Acrobat Reader till din dator.

Du hittar det gratis för nedladdning på Adobes webbplats.

Senast uppdaterad: 17 april 2019