I antagningen till höstterminen 2020 kommer vissa universitet och högskolor att vikta sökandes resultat på högskoleprovet.

Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på en utbildning. Det är bara på några utbildningar provresultatet kommer viktas och det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med.

Viktning sker automatiskt

Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning används och samtidigt söker utbildningar där viktning inte används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt.

Studera.nu finns information om vilka utbildningar samt universitet och högskolor som använder viktning av högskoleprovsresultatet.

Senast uppdaterad: 24 juni 2020