Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer den särskilda behörigheten att uttryckas på annat sätt. 

Idag anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. 

Områdesbehörigheterna tas bort och kommer framöver att anges enbart som särskild behörighet. Ändringen innebär vissa justeringar i behörighetskraven till några enstaka utbildningar. 

Ändringen påverkar inte meritvärderingen, alltså hur dina betyg räknas, för dig med gymnasieexamen. Beslut på förändringar för dig med slutbetyg och andra äldre betyg planeras tas fram under senare delen av våren 2020.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020