Antalet möjliga sökalternativ till höstterminen 2020 ökas i år efter första urvalet till 20 och efter det andra urvalet till 25. Dessa antal gäller enbart årets hösttermin.

För att mildra coronapandemins effekter i samhället har regeringen tillfört platser på högskoleutbildningar under höstterminen 2020. Satsningen görs för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. För att förbättra möjligheterna för den som vill anmäla sig sent till höstterminen 2020 öppnas i år därför fler sökalternativ efter urval 1 och även efter urval 2.

Då det första urvalsresultatet publiceras på Antagning.se den 9 juli ökas antalet möjliga sökalternativ med åtta (8) till 20. Då det andra urvalet publiceras på Antagning.se den 30 juli ökas antalet möjliga sökalternativ med ytterligare fem (5) till 25.

Dessa antal möjliga sökalternativ gäller enbart höstterminen 2020. Normalt gäller att antalet sökalternativ utökas med åtta (8) från 12 till 20, i samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras. 

Senast uppdaterad: 26 juni 2020