Läs mer här om vad som skiljer en sommarantagning från en höst- och vårantagning.

Du kan anmäla dig till 6 kurser

Du kan anmäla dig till max 6 sommarkurser. Om du sedan blir antagen kan du läsa max 23 hp under en sommar, vilket motsvaras av 3 kurser på vardera 7,5 hp.  

Ladda upp de betyg som krävs när du anmäler dig

När du har gjort din webbanmälan ska du ladda upp de eventuella betyg och intyg som krävs på en gång. Läs mer under Ladda upp rätt papper.

Du som går sista året på gymnasiet

Att vi måste ha dina betyg redan i slutet av februari innebär att du som går på gymnasiet nu i vår inte kommer att kunna ladda upp dina betyg i tid.

Du som gör högskoleprovet i vår

Gör du högskoleprovet i vår, kommer det provresultatet inte att komma med inför urvalet som görs i slutet av april.

Kolla att allt stämmer på webben

I slutet av mars och framåt kommer vi att skicka ut mejl till dig som sökt för att be dig kolla att de uppgifter vi registrerat för dig på Antagning.se stämmer.

Du behöver inte svara på antagningsbeskedet

I början av maj publiceras antagningsbeskedet på Mina sidor här på sajten. Du behöver inte svara på det.

Om du inte fått någon plats, har du ändå chansen att bli kallad som reserv. Reservantagningen sköter varje universitet och högskola själva.

Senast uppdaterad: 24 april 2019