UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2019.

Ändringarna innebär att även Syrien kommer att ha en omräkningstabell. 

Varför justerar vi skalorna?

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att vi måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan.

Ändringen av de utländska skalorna görs alltså för att de ska kunna jämföras med den svenska på ett så rättvist sätt som möjligt. Skalorna har justerats utifrån hur svårt det är att få högsta betyg i utbildningslandet i relation till det svenska systemet.

De här länderna har fått justerade skalor:

Algeriet
Bangladesh
Bolivia
Brasilien
Colombia
Danmark
Finland
Frankrike
Island
Kamerun
Kanada
Kina
Kuba
Lettland
Libanon
Luxemburg
Marocko
Nederländerna
Norge
Peru
Polen
Portugal
Ryssland
Saudiarabien
Schweiz
Syrien
Tunisien
Åland

 

Gå till sidan Omräkningstabeller för vissa länder för att se de nya skalorna. Där finns även skalan för Europeisk Baccalaureat. Om du har en IB-examen går du i stället till sidan International Baccalaureate och sedan vidare till ”Räkna ut ditt meritvärde”.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018