Om du har blivit antagen, eller reservplacerad, på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.

När du får ditt första antagningsbesked ska du tacka ja eller nej till de platser där du är antagen och reservplacerad. Missar du att svara ja i tid blir du struken. 

Lämna återbud efter det andra antagningsbeskedet

När du får ditt andra antagningsbesked är det viktigt att du lämnar återbud om du inte längre är intresserad av din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. 

När du ska tacka ja, nej eller lämna återbud loggar du in på Mina sidor på Antagning.se och följer instruktionerna. 

Lämna återbud efter sen anmälan eller reserv

Om du har blivit antagen senare i processen, till exempel efter att du har gjort en sen anmälan eller varit reservplacerad, kan du också lämna återbud om du inte längre vill ha din plats.

Varför är det viktigt att lämna återbud? 

Det är viktigt att du lämnar återbud så att din plats kan bli tillgänglig för en annan sökande. Samtidigt blir universitetet eller högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor.

Ska jag som behöver anstånd med studierna lämna återbud?

Nej, du som ska ansöka om anstånd med studierna ska INTE lämna återbud. 

Kan jag ångra mig om jag har lämnat återbud?

När du lämnar återbud tas du bort från programmet eller kursen. Om du ångrar dig måste du göra en sen anmälan, såvida programmet eller kursen är öppen för sen anmälan. 

Dina chanser att antas på nytt är små om du har valt att lämna återbud. Var därför säker på ditt beslut innan du lämnar återbud.

Hur ska jag göra om jag har börjat på en kurs men inte vill fortsätta? Kan jag lämna återbud på Antagning.se?

Om du har hunnit registrera dig på en kurs måste du höra av dig till högskolan eller universitetet, så att de kan avregistrera dig. Du kan inte lämna återbud på Antagning.se när du har påbörjat en kurs.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020