Har du frågor om reservantagning, registrering, upprop, schema eller kursinnehåll ska du vända dig direkt till universitetet eller högskolan du har sökt.

Senast uppdaterad: 06 augusti 2014