Om du har studerat i Sverige och tagit en kandidatexamen uppfyller du förmodligen de grundläggande behörighetskraven för studier på master- och magisternivå.

Vilka dokument du behöver skicka in beror på om du söker en utbildning som ges på svenska eller på engelska.

Om du har avslutat dina studier i Sverige finns dina betyg troligtvis i Ladok-systemet. Informationen i Ladok förs över automatiskt till antagningssystemet och till "Mina sidor" här på Antagning.se. Du hittar dem genom att logga in och gå till fliken "Meriter". 

Kan jag söka till en mastersutbildning fast jag läser sista året på min kandidatutbildning?

Om du ännu inte har den examen som krävs för att bli behörig till en mastersutbildning, men är registrerad på sista året på en utbildning som leder till en kandidatexamen, kan du ändå bli villkorligt antagen till utbildningen.

Det är viktigt att du läser instruktionerna på högskolans hemsida för att få veta exakt hur du ska gå tillväga om du läser sista året på din kandidatutbildning, och kontaktar lärosätet om du har frågor.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020