Det finns ett stort utbud av magister- och masterprogram på svenska och engelska. Behörighetskraven kan skilja sig åt mellan utbildningarna. Om du har studerat utomlands finns det dokumentationskrav.

Avancerad nivå

För att få börja ett program på avancerad nivå måste du ha en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.

För att få läsa en kurs på avancerad nivå kan det krävas att du har klarat vissa studier på grundnivå. Det kan också vara så att du måste ha en examen på grundnivå. Men det finns alltså inget generellt krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå, det är helt enkelt olika beroende på vilken utbildning du söker. 

Glöm inte att kolla upp vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för de kurser eller program du är intresserad av.

Du kan läsa mer om de olika utbildningsnivåerna på studera.nu eller klicka på de olika rubrikerna i vänsterspalten här.

Utländsk högskoleutbildning

Tänk på att det finns särskilda krav på hur du ska skicka in dina dokument om du har läst din högskoleutbildning i utlandet.

Viktigt att ta reda på när du ska anmäla dig

Ibland kan anmälningstiden för utbildningar på avancerad nivå skilja sig från den på grundnivån. De flesta masterutbildningar som ges på svenska har 15 april som sista anmälningsdag inför en hösttermin, men i vissa fall måste du anmäla dig till en utbildning redan 15 januari. Det här gäller framför allt för de internationella masterutbildningarna som ges på engelska, men även vissa svenska utbildningar på avancerad nivå.

Gå till högskolan eller universitetets egen webbplats för att se aktuella tidplaner och mer information om antagning till avancerad nivå. Du kan också titta på Viktiga datum här på Antagning.se. 

Senast uppdaterad: 23 januari 2020