Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Sommarkurser 2020

20 februari                        

Webbanmälan öppnar

16 mars

Sista anmälningsdag

30 mars

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

mars-april

Kontrolluppgifter

27 april

Antagningsbesked

 

* 30 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 30 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Höstterminen 2020

16 mars                        

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag

7 maj 

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

april - juni

Kontrolluppgifter

18 juni

Sista kompletteringsdag**

9 juli

Antagningsbesked med svarskrav

24 juli

Sista svarsdag

30 juli

Andra antagningsbeskedet

 

* 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 7 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** Du som går ut gymnasiet efter 18 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 18 juni. 

 

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) höstterminen 2020

Vidareutbildning för yrkesverksamma innehåller främst specialistsjuksköterskeprogram, men även barnmorskeprogram och andra riktade utbildningar. 

17 februari                            

Webbanmälan öppnar

16 mars 

Sista anmälningsdag

Februari-mars 

Kontrolluppgifter

2 april

Sista kompletteringsdag och sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

21 april

Antagningsbesked

 

*2 april – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 2 april. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Observera att det i antagningsomgången Vidareutbildning för yrkesverksamma endast är möjligt att antas till 30 högskolepoäng.

 

Vill du söka till internationella kurser och program?

Det finns specifika antagningsomgångar för internationella kurser och program med engelska som undervisningsspråk. De flesta som söker utbildningarna i de här antagningsomgångarna är internationella sökande, men utbildningarna är öppna för alla att söka.

Oftast är de internationella antagningsomgångar tidigare än de nationella. Här hittar du de senaste datumen.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020