Du som har ett högskoleprovsresultat deltar i provurvalet, som brukar förkortas HP i antagningsbeskedet och på andra ställen.

Provurval – HP

För att delta i provurvalet måste du vara behörig till den eller de utbildningar du söker. Du ska alltså ha de förkunskaper som krävs.

Ditt provresultat får vara max åtta år gammalt (börjar gälla från 10 september) och du måste ha fått lägst 0,05 poäng. 

Förlängd giltighetstid för högskoleprovsresultat

Regeringen har beslutat om att förlänga giltighetstiden för högskoleprovsresultat från fem till åtta år. Förlängningen gäller från och med 10 september 2020 vilket innebär att den som skrev provet hösten 2012 kan använda resultatet i urval till VT21, men inte senare än så. Ett resultat från VT 2017 kommer att vara giltigt fram till urval till studier HT25. 

 

Se fler terminer och exempel på giltighetstid på Studera.nu

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020