Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i tre grupper, betygsgrupp I, betygsgrupp II, och folkhögskolegruppen. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund.

Platsfördelning och justering mellan grupperna

Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg:

1. I det första steget räknas betygsgrupp I (BI) och betygsgrupp II (BII) som en grupp, betygsgruppen. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen (BF).

2. I det andra steget fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.

3. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel. De platserna förs över till BI.

Platsfördelning

 

Senast uppdaterad: 07 november 2019