När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Du måste vara behörig för att delta i urvalet

Oavsett vilken studiebakgrund du har, måste du visa att du är grundläggande behörig för att konkurrera om en plats. Hur du styrkt din grundläggande behörighet avgör nämligen i vilken urvalsgrupp du deltar. Du kan delta i mer än en grupp om du styrkt din grundläggande behörighet på flera sätt.

Eftersom många utbildningar också har särskilda förkunskaps- eller behörighetskrav, måste du vara både särskilt och grundläggande behörig för att delta i urvalet.

Du rangordnas inom urvalsgruppen

Alla sökande i en urvalsgrupp rangordnas. De som inte kan antas i urvalet får ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats när flera antagna tackar nej till sin plats. Till  andra utbildningar är det få eller inga återbud. Ett lågt reservplatsnummer är i sig ingen garanti för att du kommer att få en plats. 

Sen anmälan

Sena anmälningar behandlas bara om det finns platser kvar, och i mån av tid. Det innebär att du som gjort en sen anmälan inte kan garanteras en plats. Läs mer om sen anmälan

Så här fördelas platserna 

Alla platser till en utbildning på grundnivå fördelas så att minst 1/3 av platserna går till sökande med betyg (betygsurval) och minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet (provurval).

Utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om, till exempel alternativt urval utifrån intervjuer.

 

En bild av fördelningen mellan de olika grupperna

Senast uppdaterad: 07 november 2019