När det första urvalet är klart får du ett mejl där vi ber dig gå in på Mina sidor och läsa ditt antagningsbesked.

Tänk noga igenom hur du svarar

I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du satte dem i din anmälan. Det du helst ville gå satte du överst och så vidare. Du kan inte ändra ordning nu när du svarar.

Tänk på: Om du är reservplacerad på utbildningar du har satt högre upp i din anmälan och blivit antagen på en utbildning du satt längre ner, måste du tänka igenom om du fortfarande hellre vill gå de utbildningar du satt högre upp.

Vill du ändå ha den plats du fått nu och ingen annan, ska du inte behålla utbildningarna som du är reserv till ovanför. Om du blir antagen till ett högre prioriterat alternativ så stryks du från de utbildningar som du satt lägre ner i din anmälan. Det här gäller dock endast om du blivit antagen till en helfartsutbildning. Du kan bli antagen till flera kurser eller program så länge de tillsammans inte överskrider gränsen 45 hp per termin. Se hur Samir svarar här.

Aktiveringskoden viktig

För att du ska kunna se ditt antagningsbesked på webben, måste du ha bekräftat din identitet, alltså visat att "du är du" genom att använda den aktiveringskod vi skickat till din folkbokföringsadress.

Du kan skriva ut beskedet

Om du behöver en kopia på antagningsbeskedet kan du skriva ut det direkt från webben.

Sen anmälan

Har du anmält dig efter sista anmälningsdag och det står "Ej till urval" vid en utbildning på ditt antagningsbesked, kan det betyda att högskolan inte behandlar sena anmälningar till den utbildningen eller att de inte hunnit gå igenom just det alternativet.

Vill du anmäla dig igen till utbildningar du strukits från?

Läs hur du gör under Anmäl dig igen. 

Överklagande av antagningsbesked

Det du kan överklaga är beslut om behörighet, det vill säga om du bedömts ha rätt förkunskaper eller inte. Läs mer om hur ett överklagande går till.

Senast uppdaterad: 08 april 2019