Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.   

Välj-knappen visar att utbildningen går att söka

Efter sista anmälningsdag är det bara de kurser och program som har en Välj-knapp som är öppna för sen anmälan. Hur du skapar konto och gör en anmälan kan du läsa om i avsnittet Anmäl dig så här

Efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. En del öppnar för sen anmälan först efter att det första antagningsbeskedet har publicerats. Därför har det nu dykt upp ytterligare kurser och program som du kan göra en sen anmälan till. 

Behandlas bara om det finns platser kvar

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Att du fått ett reservnummer betyder inte att du antagits till utbildningen. Det är alltså bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är att du har de förkunskaper som krävs - att du är behörig till den utbildning det gäller.

När och hur behandlas min anmälan?

De som har anmält sig i tid behandlas först och därefter behandlas sena anmälningar. Sena anmälningar behandlas ofta sent i processen.

Det är universitetet eller högskolan som bestämmer när din anmälan ska behandlas. Observera att det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked. I vissa fall antas sökande även efter att kursen startat.

När din sena anmälan väl har behandlats får du besked via mejl samt ett antagningsbesked. Många gånger kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen.

Om du har blivit antagen eller reservplacerad och vill behålla din plats behöver du inte svara på beskedet här på Antagning.se.

Om du inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud. Det är viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få din plats. Samtidigt blir universitetet eller högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor.

Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid, men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag, kan du göra det. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i din anmälan. Om du till exempel placerar in den senaste utbildningen i mitten av din anmälan, kommer de utbildningar som ligger under att flyttas ner.

När du har gjort en sen anmälan räknas det automatiskt som att du tackat ja till den. Om du gör en sen anmälan innan urval och prioriterar den framför andra utbildningar som du redan tackat ja till i tid, kan det hända att utbildningarna under den sena anmälan blir strukna. Så här kan det bli eftersom du kan bli antagen till max 45 hp per termin. Läs mer på sidan Tänk på ordningen.

Tänk på att du inte kan ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid. Vill du stryka ett sent alternativ efter urval 1, måste du kontakta den högskola eller det universitet som alternativet tillhör. De flesta universitet och högskolor tar inte bort anmälningsalternativ efter att de har behandlats.

Fler sena sökalternativ efter antagningsbeskedet

I antagningen till höstterminen 2020 gäller tillfälligt utökat antal sena sökalternativ. Läs mer om detta under rubriken "Tillfälligt utökat antal sena sökalternativ höstterminen 2020".

I vanliga fall kan du anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser. I samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras utökas antalet sökalternativ normalt från 12 till 20 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 12 efter antagningsbeskedet. Då kan du som vill lägga till sena sökalternativ.

Tillfälligt utökat antal sena sökalternativ höstterminen 2020

För att förbättra möjligheterna för den som vill anmäla sig sent till höstterminen 2020 öppnas i år fler sökalternativ efter urval 1 och även efter urval 2.

Då det första urvalsresultatet publiceras på Antagning.se den 9 juli ökas antalet möjliga sökalternativ med åtta (8) till 20. Då det andra urvalet publiceras på Antagning.se den 30 juli ökas antalet möjliga sökalternativ med ytterligare fem (5) till 25.

Denna ökning av antalet möjliga sökalternativ är tillfällig och gäller enbart höstterminen 2020.

Om du glömt att tacka ja

Om du glömt att tacka ja till en utbildning du blivit antagen till, kan du anmäla dig till den igen, men då som sen anmälan. Läs mer under Anmäl dig igen.

Komplettera?

Om du har betyg eller andra kompletteringar som vi behöver ha, ska du ladda upp dem omedelbart. Läs mer på sidan Sista kompletteringsdag.

Senast uppdaterad: 31 juli 2020