På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Tyskland information om vilka betygsdokument du ska skicka in när du söker en universitet- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Examensbevis för en av de följande:

  • Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
  • Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife
  • Zeugnis der Fachhochschulreife
  • Zeugnis der Reife / Reifezeugnis

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven i engelska med Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife om du har betyg i engelska frpn alla fyra avslutade terminer (om engelska är första främmande språk). Alternativt att engelska ingår som ämne i slutexamen eller att du har läst på högre nivå (Leistungskurs).

För att uppfylla kraven i engelska med Zeugnis der Fachhochschulreife måste du ha studerat ytterligare en engelskakurs eller en kurs i engelska på avancerad nivå (Niveaustufe B2).

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019