Här kan du som har en IB-examen från 2014 och framåt läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för att läsa på högskolan.

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. 

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har en IB-examen från 2014 eller senare och gått ut med IB diplom (ej enbart IB certificate) har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om du har tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.

För grundläggande behörighet måste du ha någon av följande kurser i svenska: 

  • Language and Literature A, HL/SL eller Literature A, HL/SL i svenska, danska eller norska (med lägst betyg 4)
  • Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 eller har gjort Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 

Du som har avslutat examen efter 31 december 2009 måste dessutom ha:

  • Matematik från IB (t.ex. Mathematical Studies, Mathematics eller Math Discrete)

eller

  • Matematik 1a, b eller c, eller motsvarande kunskaper

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs. Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet. 

Dokumenterade kunskaper i Engelska uppfyller du genom att ha ett IB-diplom med en godkänd kurs i Engelska.

Senast uppdaterad: 07 augusti 2020