Här kan du som har en IB-examen från 2013 eller tidigare läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för att läsa på högskolan.

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. 

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet 

Du som har en IB-examen från 2013 eller tidigare och fått diplom har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige, om du har tillräckliga kunskaper i svenska och matematik.

För grundläggande behörighet måste du ha:

Svenska

Swedish A1 eller A2. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 räcker det med betyg i Swedish B. Du kan också uppfylla kravet i svenska med svenska gymnasiekurser:

  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 
  • Svenska B eller Svenska som andraspråk B utfärdat före 2013-07-01 

    eller 
  • Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 

Även du som har svenska som modersmål måste skicka in betyg eller intyg som visar att du har de kunskaper i svenska som krävs

Matematik

Den som har IB-diplom uppfyller normalt kravet i matematik för grundläggande behörighet. Annars krävs Matematik kurs A eller Matematik 1a/1b/1c. För dig som avslutade din gymnasieutbildning före den 1 januari 2010 krävs inte matematik för grundläggande behörighet.

Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet.

Engelska 

Dokumenterade kunskaper i Engelska uppfyller du genom att ha ett IB-diplom med en godkänd kurs i Engelska.

Senast uppdaterad: 15 april 2019