Här kan du som har ett slutbetyg med bokstavsbetyg som är utfärdat före 2010 läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i.


För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på gymnasieskolan

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2021

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande äldre kurs). Du måste också ha lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på gymnasieskolan.

Samlat betygsdokument räcker inte

Du som har ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan kan inte använda det för att söka till högskolan, eftersom det inte ger grundläggande behörighet. Ta kontakt med en studievägledare på komvux för att diskutera hur du ska gå vidare.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 29 april 2020