Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Räknehjälp

Du kan fylla i dina betyg i Räknehjälpen så att den räknar ut ditt jämförelsetal. När du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng får du fram ditt meritvärde.

Du hittar Räknehjälpen i högerspalten. Läs instruktionerna här under innan du använder den.

Räkna ut ditt meritvärde

Ditt meritvärde består av jämförelsetal + meritpoäng. Ditt jämförelsetal får du fram med vår räknare. Det kan maximalt vara 20,00. För att få fram ditt meritvärde måste du sedan själv lägga till eventuella meritpoäng. Meritpoängen kan maximalt vara 2,5. Det högsta meritvärde du kan ha är 22,5.

Vilka kurser räknas med?

Beroende på vilken betygstyp du har, kan det vara så att en viss kurs inte ska räknas med i din meritvärdering. Innan du börjar använda räknaren, är det bra att läsa mer på sidan Så här räknas betygen.

Välj rätt flik

Se till att du använder rätt flik i Räknehjälpen när du fyller i dina betyg. Du som har slutbetyg ska använda fliken som heter ”Slutbetyg”. Om du har slutbetyg men har kompletterat på komvux från hösten 2012 och framåt, använder du i stället fliken ”Slutbetyg och A-F-betyg”.

Så här ska du fylla i:

Första kolumnen: Skriv namnet på kursen.
Andra kolumnen: Fyll i hur många poäng kursen var på.
Tredje kolumnen: Välj betyget du fick på kursen.

Om du vill ha en ny rad, så kan du antingen tabba eller klicka på plustecknet som finns längst ner till höger.

Räkna ut ditt jämförelsetal:

När du har fyllt i de tre rutorna för alla dina ämnen ska du trycka på Tab-tangenten eller klicka utanför fältet för att det du fyllt i ska registreras. När du ser en bock till vänster om de tre rutorna vet du att det du har fyllt i har registrerats ordentligt.

Senast uppdaterad: 11 april 2019