Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du gå till Räknehjälpen som vi länkar till i högerspalten. Vill du hellre räkna själv, ska du följa instruktionen på den här sidan.

Du kan också gå till Edvin i högerspalten för att se två exempel.

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Börja med att ge bokstavsbetygen ett siffervärde:

MVG = 20, VG = 15, G = 10, IG = 0 eller A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, U = 0,0

Om du har kompletterat med Gy11/Vux12-kurser så ska du använda tabellen till höger. Annars är det den vänstra som gäller.

2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Exempel: Väl godkänd i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 x 100 = 1 500. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet.

Du som har kompletterat

Du räknar på samma sätt med kompletteringarna. Börja med att lägga till behörighetskompletteringarna, sedan utbyteskompletteringar. När du byter ut en kurs, tänk på att inte räkna med den två gånger, utan att verkligen byta ut betygsvärdet. Har du kompletterat med nya kurserna, räknar du med dem på samma sätt. Exempel: Betyget B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 x 100 = 1 750.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Alla de betygsvärden du har i ditt betyg lägger du ihop. Summan du får fram blir ett värde mellan 21 500 och 50 000.

4. Dela summan med totala poängen

Det sammanlagda betygsvärdet delar du sedan med den totala poängsumman för kurser du fått betyg i (slutbetyg och eventuella kompletteringar).

Det tal du då får fram, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. Meritpoängen läggs till

Om du kan lägga till meritpoäng, gör du det här. Det högsta sammanlagda värdet av alla meriter kan bli 22,5. Läs mer under Meritpoäng.

Tänk på att en utökad kurs kan ge meritpoäng, men då räknas inte betyget med i meritvärdet. Samma sak gäller om du har kompletterat för meritpoäng; då räknas inte heller betyget med i meritvärdet, bara meritpoängen.

6. Sammanfattning

Senast uppdaterad: 11 februari 2020