Du som har examen från något av programmen El- och energiprogrammet, Naturbruksprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet kan få särskild behörighet i de kurser som beskrivs här. Förutsättningen är att du läst och fått godkänt betyg (A-E) i de kurser som listas efter varje program.

Naturbruksprogrammet
med någon av kur­serna Djurens biologi,
Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer  ger: Biologi 2

El- och energiprogrammet
med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi
och Praktisk ellära  ger:   Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2

El- och energiprogrammet med kurserna Vat­ten- och miljöteknik
och Vatten- och pro­cesskemi ger: Kemi 1

Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna
Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och
Etik och människans livsvillkor  ger: Naturkunskap 2

Naturbruksprogrammet
med kursen Natur­kunskap 1a1 och dessutom kurserna
Djuren i naturbruket och Djurhållning
eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1
eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling          
eller kursen Mångbruk i skog och någon av kurserna
Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 ger: Naturkunskap 2

 

Det finns även andra sätt att bli behörig i naturkunskap 2. För mer information se sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap. 

Senast uppdaterad: 29 januari 2020