Du som kompletterar på komvux nu kommer att läsa de nya kurserna med den nya betygsskalan. 

Ny skala, nya kurskoder

Läser du en kurs på komvux nu så läser du enligt de nya kursplanerna (Gy11/Vux12) och får betyg i en ny betygsskala (A-F). 

Så här ser skalan ut för de nya betygen:

 

A = 5

B = 4,5

C = 4

D = 3,5

E = 3

 

Du kan komplettera med de här kurserna och räkna in dem i ditt meritvärde på samma sätt som tidigare. Vårt datasystem är förberett för det, så du behöver inte göra något. Vill du ändå veta mer om hur det går till så kan du läsa mer under "Räkna ut ditt meritvärde". 

Att tänka på

Om du kompletterar med en ny kurs så får du bara använda den för att läsa in en behörighet du saknar, eller för att höja betyget i ett ämne du redan har läst. Däremot får du inte räkna med en helt ny kurs i ditt meritvärde.

Vill du höja ditt betyg i ett ämne du redan har läst så måste du läsa en kurs som motsvarar den tidigare kursen. För att vara säker på att du läser rätt kurs, kontakta din studievägledare.

Meritpoängskompensation

Du som har avgångsbetyg kan inte få meritpoäng för meritkurser, däremot får du meritpoängskompensation. Se tabell för meritpoängskompensation.  

Har du börjat gymnasieskolans program år 1992 eller 1993, och har gått ett så kallat mellanårsprogram, och har avslutat studierna med ett avgångsbetyg från 1995 eller 1996 (ett så kallat mellanårsbetyg)? I så fall får du tillgodoräkna dig meritpoäng precis som tidigare, läs mer på sidan Mellanårsbetyg 1995-1996.

Senast uppdaterad: 15 april 2019