Eftersom utbildningssystemet har ändrats en del genom åren skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. Det som också skiljer är hur betygen räknas.

Läs mer om vad som krävs och hur betygen räknas utifrån din studiebakgrund.

Senast uppdaterad: 09 april 2019