Här kan du som har ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning utfärdat före 2010 läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet.Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om:

  • du har minst 90 procent godkända kurser av vad som krävs för ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Är du osäker på om du kommer upp till 90 procent, ta kontakt med en studievägledare. Du som har samlat betygsdokument och inte nådde upp till 90-procentskravet före 2010, måste få ut ett slutbetyg för att bli behörig. Ett samlat betygsdokument från gymnasiekolan kan inte ge grundläggande behörighet. 

Om du har slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 kommer kraven att höjas så att du dessutom måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 29 april 2020