Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från kommunala vuxenutbildningen har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:

•minst 2 250 gymnasiepoäng

•Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)

•Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)

•Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Om du saknar något av det här kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

Samlat betygsdokument från gymnasiet i kombination med samlat betygsdokument från komvux ger inte grundläggande behörighet. Det krävs ett slutbetyg eller examen.

Skärpta krav från 1 juli 2021

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2021 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs).

Du måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 29 april 2020