Här kan du som började läsa på komvux hösten 2012 eller senare, och kommer att ta en gymnasieexamen, läsa mer om vilka förkunskaper som krävs om du vill söka till högskolan.

I faktabladet i högerspalten får du en kort beskrivning av hur betygen räknas när du söker till högskolan. Ta gärna hjälp av en studievägledare för att planera dina studier framöver.

Du måste ha rätt förkunskaper

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper.

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det här måste du ha

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Samlat betygsdokument/studiebevis från gymnasieskolan i kombination med utdrag ur betygskatalog från komvux ger inte grundläggande behörighet. Det krävs en examen från komvux.

Till många utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Särskild behörighet - områdesbehörigheter

Vissa utbildningar kräver också att man har lägst betyget E i en eller flera kurser. Läs mer under Särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 09 mars 2020