Här kan du som har ett avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning, läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera.

Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha 

För att du ska få grundläggande behörighet med ditt avgångsbetyg måste du ha kunskaper i svenska och engelska som motsvarar etapp 2 inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller i engelska finns något krav på ett visst betyg.

Saknar du kunskaper i svenska och engelska som motsvarar etapp 2, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Skärpta krav för dig som kompletterar för grundläggande behörighet efter 1 juli 2021

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 3, Engelska 6 samt Matematik 1. 

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 29 april 2020