Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Aktuellt

Du kan fortfarande söka utbildning till hösten

Nu finns det ännu fler utbildningar att söka om du vill studera i höst. För dig som är intresserad av att studera på distans finns det också ett brett utbud av utbildningar som fortfarande går att söka.

Studera på distans

Många utbildningar ges som distansutbildningar. Det finns fortfarande ett stort utbud av utbildningar på distans som är öppna för sen anmälan.

Sen anmälan

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.   

Ökat antal sökalternativ till höstterminen 2020

Antalet möjliga sökalternativ till höstterminen 2020 ökas i år efter första urvalet till 20 och efter det andra urvalet till 25. Dessa antal gäller enbart årets hösttermin.

Viktat högskoleprovsresultat höstterminen 2020

I antagningen till höstterminen 2020 kommer vissa universitet och högskolor att vikta sökandes resultat på högskoleprovet.

Områdesbehörigheterna försvinner 2022

Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer den särskilda behörigheten att uttryckas på annat sätt. 

Ändrade skalor för vissa utländska betyg

UHR har justerat skalorna för vissa utländska betyg. De nya skalorna börjar användas vid antagning till utbildningar på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2019.

Kan du inte se alla dina betyg och poäng?

Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? 

Saknar du grundläggande behörighet?

Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps.

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Det finns en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.