Kurs Poäng Betyg
Jämförelsetal:
Kurs Poäng Betyg
Jämförelsetal:
Kurs Poäng Betyg
Jämförelsetal:

Så här ska du fylla i:
Första kolumnen: Skriv namnet på kursen.
Andra kolumnen: Fyll i hur många poäng kursen var på.
Tredje kolumnen: Välj betyget du fick på kursen.

Om du vill ha en ny rad, så kan du antingen tabba eller klicka på plustecknet som finns längst ner till höger.


Räkna ut ditt jämförelsetal:
När du har fyllt i de tre rutorna för alla dina ämnen ska du trycka på Tab-tangenten eller klicka utanför fältet för att det du fyllt i ska registreras. När du ser en bock till vänster om de tre rutorna vet du att det du har fyllt i har registrerats ordentligt.